Trainer/coach 5 gediplomeerd sinds 2019!

Marjolein is gediplomeerd ORUN instructrice niveau 5, en heeft op zowel dressuur gebied als op spring gebied de opleiding gevolgd bij de KNHS. Deze Orun opleiding kent een licentieysteem,  en Marjolein heeft als een van de weinigen in Nederland allebei de opleidingen (dresuur en springen) tot op het hoogste nivo succesvol afgerond. Ze is daardoor bevoegd om in beide disciplines les te geven. Niveau coach 5  stelt hoge eisen: het examen bestaat uit twee lessen geven op Grand prix niveau, en je moet ook zelf op Grand prix niveau rijden of gereden hebben. 

 

 

In de lessen wordt veel aandacht besteed aan balans,zowel bij het paard als bij de ruiter.Alleen een paard dat in balans loopt is op de juiste wijze te gymnastiseren.Doel is dan ook dat het rijden eruit moet gaan zien alsof het vanzelf gaat, en dat ruiter en paard een eenheid vormen. Ook een heel belangrijk punt is het rechtrichten. Alleen een rechtgericht paard kan nageeflijk zijn. Het paard hoort zich aan de jury te presenteren als een “happy athlete”, en daar hoort een goede en stabiele basis bij: een rechtgericht paard, wat in balans loopt, met een ruiter erop die het paard niet stoort, maar met onzichtbare hulpen  het paard dat kan laten doen wat op dat moment gevraagd wordt. Het welbekende  Skala der Ausbildung vat eigenlijk alles samen waar in een les aan gewerkt word: takt, ontspanning, nageeflijkheid, impuls, rechtrichten en verzameling. En dat alles moet voor de ruiter begrijpelijk zijn, het waarom van een hulp op een bepaald moment is erg belangrijk, de ruiter moet begrijpen en voelen wat het rijtechnische probleem is, het antwoord daarop weten, en dat ook uit kunnen voeren. Tot slot moet een ruiter weten wanneer het goed is.

ivita

een trotse Ivita Stabliniece!

 

Al vele jaren is Marjolein betrokken bij de opleidingen van de KNHS, sinds 1997 als cursusleider van de instructeurscursussen, en sinds een paar jaar ook als examinator. Ze doet dit met veel plezier,het is telkens weer een uitdaging om een cursus tot een goed einde te brengen met de verschillende cursisten.

grote wielen

geslaagd na een spannende examendag: blije gezichten!

De lessen worden aangepast aan het nivo van de combinatie, het blijft aftasten en analyseren en observeren, wanneer een combinatie klaar is om een nieuw aspect in de training aan te pakken of waneer het tijd is om even pas op de plaats te maken. Hoofdpunt is dat zowel ruiter als paard het gevraagde van dat moment aan moeten kunnen, maar ze moeten ook op het juiste moment geprikkeld worden om een stapje verder te gaan. Daarom zijn de lessen ook elke keer weer anders,zodat paard en ruiter ook elke les met een goed gevoel af kunnen sluiten.